Hvorfor vælge NC Miljø?

Grøn lønsomhed og bæredygtighed

NC Miljø omdanner madaffald til biomasse. NC Miljø er ikke alene markedets største producent af biomasse, men har også teknologien og viden til at producere det mest optimale biomasse, i forhold til de strenge krav der stilles af biogasværkerne.

Vi har en unik teknologi som frasorterer plast-, metal-, og papiremballage fra det organiske husholdningsaffald på en bæredygtig og økonomisk fordelagtigt måde, inden det omdannes til biogas. Vi behandler affald fra dagligvarebutikker i hele Danmark og har tæt samarbejde med landets kommuner.

I NC Miljø vil vi videreudvikle virksomheden og konceptet omkring affaldsløsninger og energifremstilling inden for organisk affald.

Målet er at øge ”value-in-use” af materialerne.

maskine

Fakta om NC Miljø

  • I dag er vi ca. 16 ansatte i NC Miljø
  • Vi omsætter i 2017 for ca. 40 mio. kr. og arbejder hen imod at omsætningen skal stige i 2018.
  • Vi har 2 aktive fabrikker der omdanner organisk affald til biomasse; Holsted og Heden.
  • Vi håber på at kunne drive virksomheden til at skulle åbne min 1-2 fabrikker mere i DK.
  • Fabrikkerne ligger på NGF`s matrikel og NC er via kontrakt sikret langvarigt samarbejde.
  • Vi indsamler stadigvæk fritureolie, ca. 400 tons om året, som omdannes til bioolie, dog via en underleverandør der forestår forædlingen.
  • Vi omdanner ca. 100.000 tons organisk affald til biomasse.
  • Vores absolut største kunde er NGF (Nature Energy) der via deres strategi for vækst i DK, skal gøre at NC Miljø har en kæmpe og spændende udfordring, i at skulle levere biomasse til alle deres biogasværker.
  • Vi forventer i løbet af 2018, at blive de første der kan genanvende det plastik, som vi sorterer fra i produktionen via et unikt oparbejdningsanlæg

Hvem arbejder vi sammen med og hvad sker der med vores affald? Vi indsamler i dag store mængder organisk affald, via Ragn-Sells' medejerskab i MiLo, direkte fra hovedparten af de store supermarkedskæder. (se www.milo.dk). Derudover samler vi direkte fra forskellige virksomheder som fremstiller madprodukter og derfor har noget spild. Disse virksomheder transporterer selv deres mængder til os.

Vi er lige nu i gang med at udvide vores samarbejde med kommunerne. Specifikt samarbejdet omkring oparbejdning af deres ”KOD”- kildesorteret organisk dagsrenovation.

Relation til Ragn-Sells NC Miljø A/S er ejet af Ragn-Sells Danmark A/S (R-SD), som er specialiseret indenfor miljørigtige løsninger på affalds- og genbrugsområdet. Ragn-Sells Danmark A/S modtager og behandler således en lang række affaldsfraktioner på egne anlæg. Ragn-Sells er medejer af Miljølogikstik (se www.milo.dk), hvorved vi er i stand til at udføre landsdækkende miljøopgaver. R-SD vejleder og tilbyder helhedsløsninger indenfor affaldsbehandling. R-SDs kundegrundlag udgøres både af private, erhvervsvirksomheder samt den offentlige sektor. R-SD arbejder målrettet på at øge genanvendelsesgraden i det behandlede affald og samarbejder med en række danske og udenlandske virksomheder på dette område.

R-SD er et fuldt ejet datterselskab af den familieejede svenske miljøkoncern Ragn-Sells AB, der har afdelinger i Sverige, Norge, Estland, Polen og Danmark. Koncernen har ca. 2300 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. SEK 5 milliarder. Yderligere information om Ragn-Sells koncernen kan findes på www.ragnsells.com