Historie

NC Miljø blev stiftet i 2005. Deres speciale var at indsamle og oparbejde fritureolie til bioolie. Virksomheden startede i en gammel maskinhal i Herrested. Efterhånden som det gik godt, besluttede de i 2010 at bygge ny fabrik i Ørbæk. Kort efter begyndte de at tømme spande med organisk affald med henblik på, at starte samarbejder med biogasværker. I takt med at ”bioaffald”, og genanvendelsen heraf, blev mere og mere italesat i Danmark blev fokus samtidigt vendt imod muligheden for, at indsamle større mængder fra vores store supermarkedskæder i Danmark. 

I løbet af vinteren 2014 – 2015 besluttede Ragn-Sells, efter nøje overvejelser og hjælp fra vores svenske kollegaer, at indtræde i en hidtil rimelig ukendt del af affaldsbranchen, oparbejdning af emballeret organisk affald til biomasse. Da den nye produktion var en del mere pladskrævende besluttede man at leje en stor hal på Nyborg havn, for at kunne eksperimentere med omdannelsen af organisk affald.

Det var i hovedtræk denne del Ragn-Sells ville satse på i sin fremtidig strategi.