Miljø og sikkerhed

NC Miljø har opskriften på hvordan madaffald fra restauranter, storkøkkener, producenter, grossiter og detailkæder og husholdningsaffald kan udvindes til ren biomasse.
Når NC Miljø afhenter eller modtager affaldet er det fyldt med glas, plastik og metaller. Det skal frasorteres effektivt under processen, så der kun er ren organisk materiale tilbage, der kan bruges til fremstilling af biogas. NC Miljø producerer biomasse uden brug af enzymer, trykkogning eller anden avanceret forbehandling. En af hemmelighederne er at processen skal være enkel for at være effektiv. Det kræver den helt rigtige teknologi og viden, som NC Mijlø har udviklet fra idé til i dag at kunne tilbyde markedets mest effektive system og proces.

Det anslås, at der stadig går over 600.000 tons madaffald op i røg på landets forbrændingsanlæg. Sammen med NC Miljø gør du ikke alene miljøet en stor tjeneste, vi har også sørget for at det er billigere, end at køre dit madaffald til forbrænding.

tomat