Minimering af reject

Vi søger hele tiden optimering

Hos NC Miljø arbejder vi hele tiden på at finde ny metoder, eller forfine metoder, til at sikre at det der er ikke-organisk i det materiale vi modtager, bliver genanvendt til gavn for råvaren og miljøet.

Vi har derfor investeret i den bedste teknologi der er på markedet, med bevistheden om at der skal investeres mere for at kunne forbedre de processer der skal til, for at levere den bedste biomasse til vores kunder, og tilstræbe at kunne følge den udvikling der er på området.

Glas bliver sendt til oparbejdning og opstår som fyldmateriale eller som nyt produkt

Plast bliver vasket og sendt til oparbejdning f.eks. ny poser, plast produkter, og det dårligste bliver sendt til forbrænding

Metal sendes til metalhandler som sikre genanvendelse

Samtidig er vi i tæt samarbejde med vores kunder om at sikre den rigtige sortering ved "kilden" til gavn for både os og vores kunder