NC Miljø's samarbejde med kommunerne

NC Miljø er i fuld gang med, at forberede og udvikle samarbejdet omkring forarbejdelse af kildesorteret organisk dagsrenovation

Kildesorteret organisk affald fra kommuner.

NC Miljø er i fuld gang med at etablere samarbejde med flere danske kommuner.

Hos NC Miljø er det noget vi har set frem til, og glæder vi os meget til at udvikle konceptet, sammen med kommunerne.

Kommunerne har en opgave med at få udsorteret den organiske del hos alle deres borgere.

En kæmpe opgave som vi får til at lykkedes, med fælles hjælp.

Den største opgave er nok at få skabt fokus på hvor vigtigt den enkelte borger sortere korrekt, og vigtigheden af at deres madaffald bliver omdannet først til biogas og derefter går restproduktet tilbage til landbruget som gødning og næring til jorden, og kan dermed erstatte nogle af de traditionelle gødningstyper.

Vi bidrager til at vores natur og vores grundvand ikke forurenes, samt bidrager væsentligt til at vi på et tidspunkt kan erstatte fossile brændstoffer. 

NC's opgave er at få adskilt og renset biomassen, så det produkt der leveres videre til vores kunder lever op til de krav der stilles, og samtidig er så rent at det via biogasværkets behandling kan komme retur i kredsløbet, dvs. bondens mark.

Fordelene ved bioforgasning er der mange af. Det er en vedvarende og co2 neutral energiform. Vi udnytter en ressource som hidtil er gået op i røg via forbrændingsanlæg i hele Danmark.

NC's biomasse bliver hovedparten brug til at lave gas direkte ind i det veludbyggede gasnet i Danmark.