Ragn-Sells Danmark først med plastgenbrug fra organisk affald

Det Ragn-Sells-ejede NC Miljø i Danmark er den første til at genbruge plast fra organisk affald. Gennem avanceret sortering og en banebrydende vasketeknik kan den sorterede plast pelleteres og genbruges som råmateriale i stedet for som tidligere at blive brændt. Dagligvarekæden Netto er den første til at bruge den genbrugte plastik, og kan ved hjælp af den nye teknologi tilbyde sine kunder cirkulære skraldeposer, fremstillet af virksomhedens eget organisk affald.

For tre år siden købte Ragn-Sells i Danmark NC Miljø, der specialiserer sig i organisk affald.

- I dag er vi de største i Skandinavien med organisk affald, og vi håndterer cirka 80.000 tons om året. NC Miljø modtager både madaffald og organisk affald fra kommuner, det vil sige fra husholdninger, fra servicesektoren og fra fødevarebutikker, siger Massimo Forti, administrerende direktør for Ragn-Sells i Danmark.

For to år siden blev der indledt et samarbejde med flere kunder med det formål at genvinde mere fra det organiske affald.

- Vi lovede os selv og vores kunder, at vi ikke kun vil håndtere det organiske affald, der bliver til biogas, men også genanvende emballagen. Det unikke ved vores teknologi er, at vi kan adskille det organiske affald fra emballagen i behandlingsprocessen og derefter behandle de forskellige dele separat, så de kan genbruges, siger Kenneth Kaasgaard, salgschef hos Ragn-Sells i Danmark.

Ny teknik til vask af plast
Næsten alt det organiske affald, som NC Miljø modtager, er pakket i en form for emballage; plast, papir, glas eller metal – dele der adskilles i NC Miljøs behandlingsproces. For materialer som glas og metal er der allerede cirkulære løsninger, og de materialer er også nemme at genbruge. De ca. 3.000 tons plast der hvert år adskilles i processen derimod, er tidligere blevet sendt til forbrænding, og er dermed blevet til en belastning for miljøet.

- Da vi startede på dette samarbejde med vores kunder, var vores mål at kunne fjerne plast fra det organiske affald, at vaske det og genbruge det, hvilket aldrig har været gjort før. Det viste sig at være en stor udfordring.

Problemet har tidligere været, at der var for meget organisk affald blandet med plasten til at det kunne genanvendes, selv om plast fra organisk affald er af høj kvalitet på grund af, at mad kun emballeres med nyt plastråmateriale.

- Det vi har gjort er at udvikle en ny teknologi til at vaske plastik i NC Miljøs anlæg, så vi får et tilpas rent plastmateriale, der kan benyttes til nye produkter, siger Massimo Forti.

Pelleteres og bliver til råmateriale
For at få den genvundne plastik så ren, at den kan blive nye produkter i et cirkulær flow, blev der indledt et samarbejde med Dansk Affaldsminimering, som derefter udviklede yderligere trin i vaskeprocessen.

- Plasten opdeles, vaskes og sorteres i flere forskellige trin uden brug af ekstern varme og med et minimalt vandforbrug, for at holde omkostninger og CO2-forbruget nede. Denne teknik gør plast så rent, at vi kan bruge det igen, siger Kenneth Kaasgaard.
I det næste trin bliver plasten pelleteret, så den kan genanvendes som råmateriale.
- Målet med dette er at genbruge plasten i det cirkulære flow.

Succes med skraldeposer af genbrugt plast
I år begyndte produktionen af plastikposer fremstillet af organisk affald, som Netto sælger i sine butikker. Affaldssækkene produceres i Sverige af Tripolast.

- Cirklen er sluttet, og det er en stor succes, også for Netto, der meldte hurtigt udsolgt af deres skraldeposer, fordi de har været så godt modtaget af kunderne. Nu ser vi på, hvad vi kan gøre for andre produkter af denne slags plast, herunder til Netto.

Ifølge Kenneth Kaasgaard er samarbejdet mellem flere forskellige virksomheder nøglen til succes. Ragn-Sells Danmark og NC Miljø forhandler nu med andre virksomheder, der er interesserede i at benytte den genbrugte pelleterede plast.

- Det er en stor udfordring, for selvom vi kan indsamle, sortere, vaske og genbruge plasten, så skal vi stadig kunne sælge det. Derfor er det vigtigt at inddrage politikere, samfundet og produktdesignere og få dem til at forstå betydningen af ​​at benytte genbrugsplast i nye produkter, enten 100% eller sammen med nye materialer, siger Kenneth Kaasgaard.