Organisk affald

Korrekt sortering er nøglen til optimal genanvendelse. Madaffaldet skal derfor være så "rent" som muligt. Organisk affald/Madaffald betyder biologisk nedbrydelige varer, dog accepterer vi, at madaffaldet er emballeret i dets originale emballage.