Organisk affald

Korrekt sortering er nøglen til optimal genanvendelse. Det organiske affald skal derfor være så "rent" som muligt. Ved at sortere organisk affald korrekt dannes de bedste betingelser for genanvendelse til biogas, gødning og biodiesel.

madaffald